Контакти

Сдружение "ИЗБЕРИ БЪЛГАРИЯ"
Адрес по регистрация:  гр. София,  ул."Н.В. Гогол" № 6

за кореспонденция с нас:
гр. София, ул.“Рикардо Вакарини“  6-Б
е-мейл:  office@izberibulgaria.bg
тел. +359 2 951 51 00
Г-жа Екатерина Генова
Изпълнителен директор на "Избери България"
Г-н Христин Стрижлев
Председател на УС на "Избери България"