300 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски

300 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски
19 Юни 2022

Тази година, на 19 юни Българската православна църква чества 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски, 260 години от написването на История славянобългарска и 60 години от канонизирането му за светец.

Днешният ден е ден на почит към Свети Паисий Хилендарски и преклонение пред делото му. Българският народен будител и духовник, наричан още Отец Паисий, е считан за основоположник на Българското Възраждане.

Роден е през 1722 г. в Самоковската епархия, най-вероятно в Банско, баща му е от Банско, а майка му от самоковското село Доспей. Според неговите думи не е учил "нито граматика, нито светски науки", вероятно имайки предвид годините до замонашването си. През 1745 г. отива в Хилендарския манастир, където по-късно е йеромонах и проигумен. С много труд две години събира материали (за тази цел ходи и в "Немска земя") и започва да пише българската история, която завършва през 1762 г. в Зографския манастир.

Паисий е канонизиран за светец от Светия синод на Българската православна църква през 1962 г., когато България отбелязва 200-годишнината от появата на епохалния труд.

Прочетете още