Кампания „Да дарим за тези, които ни спасяват“ - организирана от „Избери България“

Кампания „Да дарим за тези, които ни спасяват“ - организирана от „Избери България“
28 Март 2020

ЗА КАКВО Е КАМПАНИЯТА

Ако спешно търсите помощ  в „Пирогов“, шансът да попаднете в Клиниката по кардиология или в тази по вътрешни болести е голям. Тук всеки ден и всяка нощ  десетки пациенти получават животоспасяваща помощ от можещи и квалифицирани лекари и сестри. През 2019 година през етажите на най-старата болнична сграда в „Пирогов“ са преминали близо 10 000 пациенти. Тук спасяват животи. Правят го въпреки условията, в които  се работи и в които пребивават пациентите.  Правят го от много години, защото това е първата сграда за спешна помощ, построена през 1904 година. Някои от болничните шкафчета, радиаторите, плочките /с надпис 1906 година/, стълбищата изглеждат като снимани в онези години, носейки отпечатъка на друга епоха, на остаряла медицина и на занемареност.

Клиниката по вътрешни болести е правоприемник на отделението по вътрешни болести в Болницата на червения кръст, в която има две отделения - хирургия и вътрешни болести, които и към момента са основополагащите специалности в медицината.

В тези клиники бяха лекувани първите пациенти, разболели се от новия пандемичен вирус. Първите доброволци в грижата за пациенти с коронавирус в „Пирогов“  също бяха от Клиниката по вътрешни болести. Две седмици дежурните тогава лекари и сестри, живяха и работиха без право на напускане в некомфортна  среда - стаи с по 8-10 легла, тоалетна на етажа, течащи покриви и стени… И до днес в тези условия се приемат спешни пациенти и се лекуват в крайно неприемливи  битови условия.

Тези клиники горяха през ноември 2019, в огъня загубиха живота си двама пациенти, а други близо 80 бяха спасени от реалния героизъм на дежурните екипи.

Въпреки не много съвременните условия, тук прилагат съвременните медицински стандарти. Лекарите са опитни и можещи, млади и амбициозни, познават новостите в своите специалности, дават всичко от себе си в изпълнение на Хипократовата клетва.

„Да дарим за тези, които ни спасяват“ е призив от името на пациенти, срещнали професионализма на лекарите и сестрите от двете клиники и  получили от тях  своето здраве обратно. Сдружение „Избери България“ ви призовава да помогнем за ремонта на двете клиники и за купуването на съвременна апаратура. Всеки може да стане пациент и затова ние и работещите в Клиниките по кардиология и вътрешни болести заслужаваме по-добри битови и медицински  условия.

ЗА КАКВО СА НЕОБХОДИМИ ДАРЕНИЯТА

Материалната и леглова база в Клиника по кардиология е морално остаряла и не отговаря на съвременните стандарти в кардиологията. Пациенти се настаняват в болнични стаи с 10-14 легла, с един санитарен възел на етажа.
Ремонтът на помещенията е необходим по отношение на функционалност, комуникативност, санитарно хигиенни изисквания и други. Налага се пълна подмяна на водопровода, канализацията, електрическата и отоплителна система, системата за медицински газове.
Нужно е да се изгради втори асансьор и пряка връзка с основния корпус на болницата, която да улесни приема на пациенти с остър миокарден инфаркт до ангиографска зала.

В Клиниката по вътрешни болести е направен частичен ремонт след пожара през ноември 2019 г. В част от стаите (в съседство с авариралите), без да бъде проведен основен ремонт не може да бъде възстановена сигналната инсталация и електрическото подаване според изискванията на съвременните стандарти. Интериорът в помещенията, битовата база като цяло, медицинската апаратура и техника не са подновявани с десетилетия.
Състоянието на помещението на кабинета по ултразвукова диагностика е критично. Почти постоянните течове от канализацията на третия етаж, невъзможността за климатизация и адекватно проветряване, рушащите се стени и тавани са пряка опасност.
Медицинската документация се съхранява в кашони, не по- ниско от 50 см от пода, за да не се повреди или унищожи от поредното наводняване, което се случва почти при всеки проливен дъжд, топене на снега, както и от аварирали тръбопроводи - канализационни (включително отходна канализация), водопроводни или отоплителни.
Отделението по инвазивна кардиология няма леглова база, важно е да се осигурят 10 легла за неговите пациенти.

Открита е специална сметка за дарителската кампания. Парите, които постъпват в нея, ще отидат директно за нуждите на клиниките по кардиология и вътрешни болести.

Прочетете още